Sunday, November 24, 2013

Time for BFG... Dora starts in 3...2...1...

This is good time for Dora... + 3000 parts... weight of original one - 1344 tonnes !!!

Dobry moment na rozpoczęcie prac nad Dorą, ponad 3000 części. oryginał ważył 1344 tony !!!
Termin : połowa marca - Bytom - tam będziecie mieli okazję zobaczyć ten największy model
 w skali 1/35.

No comments:

Post a Comment