Monday, June 17, 2013

New video tutorials... exaust muffer rust...This time another video tutorial - about rust. Don't know how to create nice effects of rust on exhaust muffer -watch this !

Tym razem kolejny tutorial - o rdzy. Nie wiecie, jak wykonać fajny efekt rdzy na tłumiku - obejrzyjcie !


English version:

Wersja polska:

No comments:

Post a Comment