Thursday, April 11, 2013

Video tutorial... basic modulation.../ nowy tutorial - podstawy modulacji...

Want to present my new video tutorial - basic modulation using AK-Interactive paints

Chciałbym zaprezentować mój nowy tutorial - podstawy modulacji, przy użyciu farb AK-Interactive

3 comments: